Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Župnijska cerkev

Farna cerkev MARIJNEGA ROJSTVA - 397m nm. Župnija Polhov Gradec je bila prvotno del pražupnije Ljubljana - Šentvid, ki je bila ustanovljena leta 1085. Od pražupnije se je ločila kot vikariat pred letom 1292. Leta 1296 je bila v Polhovem Gradcu že samostojna župnija. Cerkveno je župnija pripadala oglejskim patriarhom, od leta 1461 pa ljubljanski škofiji.
Prvi župnik Bogomir se omenja leta 1321. Župnija Polhov Gradec je bila mati župnijam, ki so kasneje postale samostojne: Črni Vrh leta 1789, Šentjošt leta 1863, Horjul leta 1789, Sveta Katarina leta 1876. Vas Koreno je bila prefarana v župnijo Horjul leta 1989. O prvi cerkvi imamo iz leta 1321 poročilo, da je bila posvečena Mariji. Leta 1457 je bila zaradi oskrunjenja ponovno posvečena. V začetku 16. stoletja pa je bila na tem mestu pozidana v gotskem slogu in je imela štiri oltarje. Po požaru so jo leta 1728 porušili do tal. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1736, posvečena pa leta 1744. Pobudnik gradnje in dobrotnik cerkve je bil rojak in stolni kanonik ter dekan ljubljanske stolnice Franc Bogomir Kunstelj. Župnika Jožefa Jerasa je spodbujal k zidanju. Med leti 1861 in 1871 so župljani z župnikom Jakobom Fadom močno dvignili zvonik in stene cerkve, da bi se zvonovi bolje slišali. Ob potresu 1895 se je pokazalo, da so z nadzidavo načeli statiko cerkve. Po kupoli in po cerkvi so zazijale do 3 cm široke razpoke. Ob sesutju stranskih kupol pa so se poškodovali tudi štirje dragoceni Facijevi oltarji. Leta 1988 so župljani pod vodstvom župnika Danijela Kaštruna injecirali razpoke in zgoraj dodali vezi. Obnovljena je bila vsa notranjšcina cerkve (elektrifikacija, beljenje, tlak v prezbiteriju, ambon , daritveni oltar,..) V svetem letu 2000 pa so se župljani lotili zunanjosti farne cerkve. Temeljito je bila obvnoljena streha na zvoniku ter celotna fasada. V letu 2007, po Veliki noči, pa smo pričeli z obnovo dragocenega Faijevega glavnega oltarja, ki je v vsem svojem sijaju spet zablestel leta 2010.

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani