Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Sv Martin - Setnik

Omenjena je leta 1526. Na zunanji steni pravokotne ladje so poškodovani ostanki fresk - sv. Krištofa, uničena manjša freska in Križanje iz začetka 16. stoletja. Okna v prezbiteriju so bila prvotno šilasta. Prezbiterij je preprežen z rebrovjem in oddeljen od ladje z ozkim, visokim na ajdovo zrno prirezanim slavolokom. Konzole iz začetka 16. stoletja nosijo sadne motive, sklepniki pa rozete, dva angela s ščitom ter relief sv. Martina v krogu. Desno od prezbiterija je prizidana zakristija, ki ima nad vhodom letnico 1780. Glavni oltar s kipom sv. Martina in oltarno sliko je iz začetka 19 stoletja. Stranska oltarja nosita letnico 1841. Mašni plašč je iz okrog leta 1800. Na banderu iz leta 1877 so vsi trije glavni svetniki iz oltarjev: sv. Martin, sv. Katarina in sv. Brikcij.
Cerkev sv. Martina na Setniku ozaljšana z obnovo pred novo mašo Brankota Setnikarja, je prav gotovo ena lepših točk, kjer se človek nagleda lepot naših hribov in dolin. Pri njej se zbiramo na "žegnanju" še prav posebeno pa je ob Matinovi maši, ko blagoslavljamo mlado vino.
Čez Setnik vodi tudi Martinova pohodna pot, ki vodi od njegovega rojstnega kraja Szombathely na Madžarskem preko Slovenije in Italije v Tours v Franciji, kjer je pokopan

 

 

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani