Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Sv Elizabeta - Podreber

Ko se popotnik približa Polhovem Gradcu ga tik pred vasjo z desne pozdravi skrbno urejena cerkev sv. Elizabete. Cerkev se omenjena že v 15 stoletju, predelana sredi 16. stol. Njena današnja klasicistična podoba in obok ladje sta delo A. Lebna iz srede 19. stoletja. Na južni zunanjščini je freska Svete Nedelje iz leta 1520 – 1530. Glavni oltar je leta 1910 prenovil podobar Šubic, v njem je slika sv. Elizabete iz konca 17. stoletja, pod njo medaljon z letnico 1727. Levi stranski oltar sv. Gregorja ima letnico 1652, desni je posvečen sv. Janezu Krstniku. Prižnica s slikami evangelistov je iz prve polovice 19 stol. V prezbiteriju visi je lesena nagrobna slika rodbine Khisl iz konca 16. stol. To je edina pri nas ohranjena protestantska slika - nagrobnik iz tega časa.

Ljudsko izročilo pravi, da naj bi bila cerkev nekdaj farna. Prostornost stavbe in bližina Polhovega Gradca nehote ponujata odgovor. Ko se je v letih 1728 - 1736 gradila sedanja župonijska cerkev, bi lahko bogoslužje v tem času bilo prenešeno v cerkev na Podrebri. Podobno smo pred nekaj leti za teden dni storili pri zaplinjenju župnijske cerkve ob obnovi glavnega oltarja.

 

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani