Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Sv. Nikolaj - Dvor

Nekako v senci mogočne Petrove cerkve ob poti proti Polhovem Gradcu ždi manjša Nikolajeva cerkev - podružnčna cerkev zaselkov Dvor, Belica, Babna gora, Dolenja vas, Hrastenice, Log...
Čeprav je cerkev prvič omenjena leta 1526, je prav gotovo stala že pred tem datumom, saj imamo l. 1490 omenjeno njivo pod cerkvijo sv Miklavža. Barokizirana je leta 1773. Levo ob prezbiteriju je prizidana zakristija. Ladja je v bistvu osmerokotna, svod je banjast s križno konstrukcijo. Tudi v prezbiteriju je svod banjast. Baročni glavni oltar ima letnico 1802. Zelo dobro delo je stranski "zlati oltar" sv. Jerneja z letnico renovacije 1753. Desni oltar sv. Simona in Juda Tadeja je iz prve polovice 19. stoletja V letu 2015 je bila notranjost obnovljena, hkrati je obnovljen tudi glavni oltar sv. Nikolaja. Naj na tem mestu omenimo še to, da je uradna podružnica zaselka prav Miklavževa cerkev, ne kot bi pričakovali, njena soseda mogočna Petrova. Je tudi edina podružnična cerkev v kateri je redna mesečna maša. Posebna je tudi po tem, da ima kljub bližini samega Polhovega Gradca svoje lastno pokopališče.

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani