Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Sv. Lovrenc - Polhograjska gora

Prvič je omenjena leta 1526. Danes vemo, da je bilo takrat zaradi protiturškega davka popisana cerkvena imovina in, da se za vse cerkve katerih letnica ni znana (pa so starejše), omenja ta datum. Na Lovrencu pa bi se dalo slutiti svetišče že mnogo prej. Temu pritrjuje najprej sam zavetnik, saj je bil prav Lovrenc glasnik pozne antike, takrat pa je tudi dokazano naselje v sedlu te gore. V poznoantičnih stalno naseljenih središčih zgrajenih na odmaknjenih vzpetinah je dominirala cerkev. Tako bi ga lahko postavljali ob bok mnogokaterim lokacijam kjer so starokrščanskih cerkva še vidni dokazi(Tonocov grad, Ajdna, Rifnik, Ajdovski gradec...)
Na vzhodni zunanji steni je vzidana letnica 1654. K vhodni strani ladje je prizidan masiven, nizek stolp. V pravokotno ladjo vodi šilast portal, banjasti svod je iz srede 18. stoletja. Strop v prezbiteriju je preprežen z rebrovjem. Zanimivi so sklepniki: rozete, ščitek, krog z letnico 1517, reliefi angelskih glavic, Mati Božja z detetom in sv. Lovrenc. Glavni oltar je lesen (Trnovčev?). Desni oltar sv. Valentina ima letnico 1671, levi oltar sv. Marka je slabše delo iz leta 1800. Polhograjska gora je marsikomu znana. Poznamo jo tudi ko tgoro, kamor se je povzpel saški kralj Friderik August II., da bi tam lasnoročno utrgal novo odkrito rožo danes imenovano Blagajana..
Danes je Polhograjska gora izredno priljubljena pohodniška točka, kamor se pogodniki hodijo naužit svežega zraka in spočit duha, h kateremu jim lepo urejena cerkvica prav gotovo pripomore.

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani