Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Krasilke, čistilke, čistilci

Težko si je predstavljati bogoslužje v neočiščeni in neokrašeni cerkvi. Glavno vlogo pri skrbi za urejenost bogoslužnih prostorov imajo krasilci in častilke-častilci. Tudi v naši župniji jih imamo kar nekaj, ki razdeljeni v več skupin skrbijo, da nas cerkv vedno pričaka čista in ozaljšana, kot nevesta, ki čaka na ženina. Cerkev se praviloma čisti ob sobotah, pred večjimi prazniki... Ob večjih slovesnostih, kot so birma, prvo obhajilo, naova maša, ipd. se tej skupini pridružijo še mnogi ostali župljani. Ob teh prilikah običajno ozaljšmo tudi okolico cerkve, pred njo postavimo mlaje, očistimo okolico župnišča...
Vsako leto skupaj z ostalimi sodelavci (bralci, ministranti...) odidemo tudi na romanje.

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani