Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Župnijska karitas

Prvi začetki Karitas v Sloveniji segajo v leto 1991, začetnika te dobrodelne ustanove pa sta dr. Metka Klevišar in p. Marijan Šef. Leta 1991 je bil v Ljubljani dvodnevni seminar na temo »Dobrodelnost«, kjer so predstavili podobne organizacije po Evropi. Tudi nekaj deklet in žena iz naše župnije je bilo na tem seminarju, kjer smo bili najbolj nagovorjeni s tem, da naj bodo bistvo Karitasa drobna dela ljubezni
Zato smo začeli obiskovati domačine, ki živijo po domovih za ostarele ter izdelovati voščilnice. To začeto delo je bilo tudi razlog, da smo leta 1995 uradno registrirali Karitas Polhov Gradec. Tako smo naša drobna dela razširili v večja, ki so šla tudi preko naših meja. Ker vemo, da potrebujemo spodbudo bližnjih in Božjo pomoč za naše delo, se redno srečujemo na naših srečanjih vsak prvi torek v mesecu.
Srečanje začnemo s sveto mašo, ki jo oblikujemo z našim sodelovanjem, po njej pa se pogovorimo o našem delu, naredimo načrte za naprej ali tudi kaj konkretnega naredimo. Vsako leto se vključimo v akcije, ki jih organizira Slovenska Karitas ali Škofijska Karitas. Z dobrodelnimi prireditvami smo že veckrat pomagali našemu misijonarju Janezu Krmelju na Madagaskarju, patru Šefu in seveda vsem tistim, ki so pri naši Karitas iskali pomoč. Sami pripravljamo enkrat na leto romanje za bolnike in starejše, enkrat na leto pripravimo srečanje s sveto mašo v župniji, za praznike obiskujemo domačine, ki živijo po domovih za ostarele, skupaj z Misijonsko – karitativno skupino, ki je namenjena veroukarjem, pa izdelujemo voščilnice in pišemo vsem starejšim, bolnim in osamljenim iz naše župnije. Skupaj z otroci iz te skupine smo za božič že večkrat obiskali tudi nekaj starejših na domu v naši župniji. To je bila izredno bogata in lepa izkušnja. Prav je, da se že otroci naučijo opaziti stisko bližnjega in da se vsi zavedamo, da lahko vedno storimo kaj dobrega za naše bližnje. Moto Karitas je, da se iz ljubezni darujemo za bližnje. Težko pa je delati dobro, ce ni spodbude sočloveka. Zato se sodelavci Karitas radi srečujemo in se spodbujamo pri tem, da zmoremo delati dobro

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani