Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Liturgična skupina

Liturgična skupina za veroučence v naši župniji obstaja že kar nekaj let. Vodi jo katehistinja s pomočjo župnika, srečujemo pa se vsako prvo soboto v mesecu. V liturgični skupini smo se oblikovali liturgični sodelavci. Starejši veroukarji že beremo berila, mlajši pa sodelujejo z branjem prošenj vsako prvo in drugo nedeljo v mesecu. Velik poudarek naše skupine je oblikovanje dobrih liturgičnih sodelavcev in spoznavanje liturgije ter praznikov v cerkvenem letu.Na naših srečanjih smo kar nekaj časa posvetili molitvi in zbranosti, saj smo bralci v cerkvi najprej oznanjevalci božje besede. Ta naloga je velika in pomembna in nanjo moramo biti dobro pripravljeni. Zato smo se pogovarjali o božji besedi, jo spoznavali in se tudi trudili, da bi jo spolnjevali v svojem življenju. V cerkvenem letu smo skušali bolj poglobljeno živeti adventni, božični, postni in velikonočni čas
Naša srečanja so nas bolj pripravila na pomembne dogodke cerkvenega leta. Tudi ob igrah in kvizu smo se skušali naučiti čim več o božji besedi, ki jo oznanjamo. Spoznavali smo tudi svetnike, ki so se posvetili oznanjevanju evangelija v besedah ali dejanjih. Spoznali smo, da je potrebno božjo besedo, ki jo oznanjamo z besedami, potrjevati z dejanji. Seveda pa je to marsikdaj težko.
Na srečanjih smo imeli tudi bralne vaje, na katerih smo se učili pravega nastopanja, lepe drže in glasnega ter razločnega izgovarjanja. Z veseljem smo pripravili tudi kakšno drugo sodelovanje - kratke igrice ali posebne zahvale. Z njimi smo popestrili nedeljsko ali praznično bogoslužje. Lepo je, ko sodelujemo pri maši ali bogoslužju. Tako služimo Bogu, polepšamo bogoslužje in obogatimo sami sebe in celotno skupnost.

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani