Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Sveti Trije Kralji - Briše

Omenjena je prvič leta 1526.
Cerkev sv. Treh kraljev je nekaj posebnega. Redke so namreč cerkve posvečene modrim z vzhoda, ki so se prišli poklonit Novorojenemu. Cerkev stoji ob glavni cesti proti Gorenji vasi. Ladja je v notranščini osmerokotna, ker so bili koti prvotne pravokotne ladje ob baročni predelavi v 18 stol. prezidani. Svod v prezbiteriju je preprežen z rebrovjem. Kot sklepniki služijo rozete in šcitki iz začetka. 16. stoletja, kar nakazuje, da je cerkev lahko stala že pred letom 1526.. Nad slavolokom je letnica 1767. Zvonik je bil sredi 18. stol. prizidan in njegovo pritličje služi za zakristijo. Glavni oltar je lesen in ima zadaj podpis 1912 J. Ternovc, kar pomeni, da je delo polhograjskega podobarja Jerneja Trnovca. Danes je oltar popolnoma obnovljen. Oltarna slika sv. Treh kraljev je iz Layerjeve dobe ali celo njegovo delo. Stranska oltarja sv. Helene in Žalotne Matere Božje(Pieta) sta iz konca 18. stoletja. Posebno mesto v ladji ima tudi relief sv Treh kraljev iz srede 17 stoletja, ki je bil nekdaj v kapelici sredi vasi.

Na Brišah se pri sveti maši srečujemo vsaj trikrat letno; ob "žegnanju", godu svetega Roka in pa z blagoslovom gasilcev ob godu njihovega zavetnika, svetega Florijana.

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani