Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Sv Jurij - Praproče

Cerkev sv. Jurija stoji tik ob vznožju Polhograjske gore, na prevalu iz pograjske doline v Zalog. Kot mnoge je prvič omenjena leta 1526. Vsaj tja jo postavlja tudi gotsko obokan strop v prezbiteriju. Strop ladje je lesen, raven, kasetiran in poslikan z rastlinsko ornamentiko. Ob obeh stropih si človek ne more kaj, da ne bi iskal podobnosti z znamenito gotsko cerkvijo sv. Petra v Dvoru. Ograja na koru z zbledelim napisom "O.A.M.DG. -Thomas Siffrer Feizt 1771" daje slutiti, da je svoj pečat cerkvi dala tudi znamenita Facijeva delavnica. čas nastanka današnje stavbe kaže tudi kamnoseški znak z letnico 1635. V cerkvi so trije oltarji. Glavni oltar posvečen sv. Juriju, levi oltar z Marijo Magdaleno v glavni nššii. Zelo dobro delo je desni oltar sv. Antona Puščavnika. Vsi trije oltarji datirajo v 17. stoletje - v dobo "zlatega oltarja".
Na Prapročah polega svojega zavetnika sv. Jurija na prav poseben način častijo tudi patrona iz stranskega oltarja - Antona puščavnika. Vsako leto januarja pripravijo Antonovo mašo z blagoslovom mesnin. Ob tem je znana tudi stara pesem, ki pravi takole;

Na Prapročah je cerkvica svetega Antona,
k njem se bom zatekala, prosila bom patrona;

Ljubi, ljubi svet Anton, daj mi že možička,
za lon pa ti zredila bom debelega prašička.

 

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani