Župnija
Polhov Gradec

"Pogled na Polhov Gradec je kakor pogled na jaslice", je pred leti z občudovanjem vzkliknil naključni obiskovalec. V skrbi za boljši svet smo tesno povezani z vesoljno Cerkvijo - še posebej z misijonskim poslanstvom. Najbolj smo povezani z Madagaskarjem, kjer deluje kar nekaj naših prijateljev. Med njimi je na prvem mestu naš rojak Janez Krmelj in seveda vsi njegovi sodalavci. Naša vera in pripadnost skupnosti se na poseben način kaže v skrbi za kulturno dediščino. Večina podružničnih cerkva je skrbno obnovljenih in urejenih. V njih se vsako leto srečujemo na žegnanju, ali ob kaki drugi priložnosti, kar nas med seboj še dodatno povezuje.Kot take tudi naključnega obiskovalca ne pustijo ravnodušnega. Poleg ostalega pa se župljani tudi radi družimo. V delovnih akcijah, raznih skupinah župnijskih sodelavcev, na najrazličnejših slovesnostih v župniji... Poseben pačat našem druženju daje tudi Farni dan, v katerem po sveti maši in obredih tudi skupaj sedemo h kosilu. Ohranjamo stare običaje, ki so že našim prednikom pomagali lažje doživeti prisotnost Boga in njegovo veličino. Pri njih rada sodeluje vsa župnija - od najmlajših pa do tistih, že v poznih zrelih letih. Skupaj se veselimo, uživamo lepoto Božjega stvarstva. Skupaj pa v težkih dneh stopimo tudi po poti križa in drug drugemu skušamo razbremeniti njegovo težo. Prav vera in župnijska skupnost je tista, ki daje moč in upanje da se v naši dolini še daje prednost "ŽIVLJENJU". Številčne družine dajejo garancijo, da bosta rod in vera v teh krajih še dolgo prisotna.

Ministranti

Ministranti se srečujemo v ministrantski skupini enkrat na mesec. Ministranti smo že dolgo časa in ker služimo oltarju, sodimo med tiste, ki oblikujejo bogoslužje. Vemo, da je vsaka sveta maša praznik in spomin Jezusove daritve na križu ter zato nekaj velikega. Ministranti se zato zavedamo, da se moramo na svojo službo ob oltarju dobro pripraviti, saj smo s svojo službo na nek način najbližje Jezusu.
Redno se srečujemo enkrat na mesec na ministrantskih srečanjih vsako četrto soboto v mesecu. Na naših srečanjih nam gospod župnik razlaga pomen cerkvenega leta, spoznavamo liturgične predmete in simbole. Ob zgledih iz svetega pisma in ob spoznavanju svetnikov odkrivamo svojo poklicanost. Vemo, da beseda ministrant v latinšcini pomeni služiti.
Ministranti služimo tako, da pomagamo, da postane bogoslužje lepo. Služimo duhovniku in s tem tudi Bogu. Ob ministrantski službi skušamo vedno bolje razumeti, kako bi lahko služili Bogu z vsem svojim življenjem. Starejši ministranti pomagamo mlajšim, ki se pripravljajo na svojo ministrantsko obljubo. Učimo jih, kako prav služiti pri oltarju. Vsak ministrant, ki ni preveč oddaljen od župnijske cerkve, ministrira enkrat na teden pri delavniški maši, vsi pa ministriramo vsako nedeljo pri nedeljski maši. Vsako leto se pripravljamo tudi na ministrantski kviz. Pred leti smo na ministrantskem kvizu v naši dekaniji osvojili celo prvo mesto. Zelo smo ponosni na to, daj smo tako pokazali, da smo in da hočemo biti res dobri ministranti.
Seveda pa se ministranti radi povezujemo med seboj in z drugimi tudi na različnih družabnih igrah, na smučarskih dnevih in izletih. Med poletnimi počitnicami se radi odločimo tudi, da gremo kam na duhovne vaje. Z veseljem opravljamo službo ministranta. Trudili se bomo, da bomo - tako kot služimo Bogu pri oltarju - služili Njemu tudi v vsem svojem življenju.

Fotogalerije

Kontakti

Župnijski urad:
Župnik:

Polhov Gradec 31
Bogdan Oražem

Telefon: 01 3645 124
E-mail: Župnijski urad
Članki-splet: Urednik strani